Alzheimer

centrum

Amsterdam

Alzheimercentrum Amsterdam, onderdeel van het academisch ziekenhuis Amsterdam UMC, is een gespecialiseerd centrum voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Jaarlijks komen er duizenden patiënten uit het hele land naar het centrum voor diagnostiek en behandeling. Het centrum bestaat al ruim twintig jaar en inmiddels werken er ruim 100 medewerkers.
Het dagelijks bestuur wordt per 1 januari 2022 uitgeoefend door het managementteam bestaande uit prof. dr. Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur en prof. dr. Yolande Pijnenburg, neuroloog en medisch directeur.

Het voorkomen van dementie. Zo jong mogelijk. Dat is het doel van Alzheimercentrum Amsterdam. Door onze actieve rol binnen (inter)nationale onderzoeken, kunnen wij nieuwe inzichten direct toepassen in de praktijk. Zo leveren wij continu de beste zorg aan onze patiënten.

Alzheimercentrum Amsterdam is een onderdeel van Amsterdam UMC. Ons centrum bevindt zich fysiek op locatie VUmc aan De Boelelaan. Inmiddels bestaat het centrum al ruim 20 jaar en werken er meer dan 100 medewerkers. Jaarlijks behandelen we duizenden patiënten uit het hele land. Naast de zorg voor patiënten is een groot deel van onze medewerkers bezig met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Alzheimercentrum Amsterdam is het diagnostiek- en behandel-centrum voor dementie, met als focus dementie op jonge leeftijd. Onze missie is dementie bespreekbaar en behandelbaar te maken en uiteindelijk te genezen.

Organisatiestructuur

Alzheimercentrum Amsterdam is onderdeel van de afdeling Neurologie van Amsterdam UMC. Ons centrum wordt gevormd door al diegenen die direct binnen de patiëntenzorg en/of het wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn, gehuisvest zijn binnen de fysieke omgeving van Alzheimercentrum Amsterdam en/of gefinancierd worden door Alzheimercentrum Amsterdam.

Het team

Ons team bestaat uit diverse disciplines gericht op de ziekte van Alzheimer, georganiseerd rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van ons centrum wordt uitgeoefend door prof. dr. Wiesje van der Flier (wetenschappelijk directeur) en prof. dr. Yolande Pijnenburg (medisch directeur).

Image

Prof. dr. W.M. (Wiesje) van der Flier
Medisch directeur, Wetenschappelijk directeur, Senior onderzoeker

Image

Prof. dr. Y.A.L. (Yolande) Pijnenburg
Medisch directeur, Neuroloog, Senior onderzoeker

Binnen het Amsterdam UMC en VU werkt Alzheimercentrum Amsterdam nauw samen met vele afdelingen en disciplines, de zogenaamde partners.

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam is ingebed in het onderzoeksinstituut Neuroscience Amsterdam, het overkoepelende orgaan van alle neurowetenschappers binnen de VU.

Links naar meer info over Alzheimer

Trots op onze Sponsors

© 2023 Stichting Alzheimer rally | Alle rechten voorbehouden | Webdesign & ontwikkeling: design@fhjd.nl